Nivo İstanbul

  WhatsApp Dokun, hemen ara: 0212 244 45 45 Bilgi Formu

ÇEVRE DOSTU BİNALAR

Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı bugünlerde çevre dostu / sürdürülebilir bina konsepti giderek popüler bir hale gelmektedir. Zira yapılan araştırmalar neticesinde dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30’u binalardan kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Ayrıca insan hayatının yaklaşık yüzde 90’ı binalarda geçmektedir. Bütün bu sebepler, daha az kaynak tüketen, daha verimli, daha yaşanabilir çevre dostu binalara olan gereksinimi ön plana çıkartmaktadır. Çevre dostu binalarda sadece enerji ve su tasarrufu sağlanmamakta, bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem verilmektedir. Çevre dostu binalar tasarlanırken iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar planlanmakta, ayrıca inşaatında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedeflenmektedir. Bazı yurt dışı kaynaklı araştırmalara göre, çevre dostu binalarda çalışan veya yaşayanların diğer binalardakilere göre daha az hastalandıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Neden Çevre Dostu Binalar Yapıyoruz?

Geleneksel yöntemler ile inşa edilen binalar, enerji ve malzemenin %70’ini, suyun % 17’sini, ormanların % 25’ni tüketirler ve % 33 CO2 emisyonunu arttırırlar. Geleneksel binalarda sadece % 5 oranında geri dönüşümlü malzeme kullanılmaktadır.

Yeşil Binalar ile; başta enerji ve su tasarrufu olmak üzere, atıkların azaltılması, iç mekan hava kalitesinin artırılması, bina kullanıcısının rahatının ve veriminin artırılması ile çalışanların sağlık giderlerinin azaltılması, düşük işletme ve bakım maliyetleri mümkün olmaktadır. Ortalama olarak Yeşil Binalar, klasik binalara göre % 30 civarında daha az enerji tüketirler. Yeşil Binaların su tüketimi de oldukça düşüktür; susuz pisuarlar, verimli rezervuar, lavabo ve duş bataryaları kullanarak % 50’ye yakın su tasarrufu sağlanabilmektedir. Yeşil projelerde peyzaj alanlarında çeşitli stratejiler izlenerek % 50 su tasarrufu kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Leed Logo

Çevre Dostu Bina Sertifikasyonu
LEED “Leadership in Energy and Environmental Design”

1998 yılından itibaren uygulanmaya başlanan LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir.

LEED sistemi, tasarım sürecinden başlayarak binanın tamamlanmasına kadar devam eden, uzun bir süreçtir. Bu süreçte, birden çok disiplini ilgilendiren konuları kapsamaktadır. LEED sisteminin çeşitli bina tiplerine uygun, halen yürürlükte ve geliştirilmekte olan çeşitli kategorileri vardır. Bunlar şöyledir;

 • Yeni Binalar (New Construction)
 • Çekirdek ve Kabuk (Core & Shell)
 • İç Mekanlar (Commercial Interiors)
 • Okullar (Schools)
 • Varolan Binalar: Operasyon ve Bakım (Existing Buildings: Operation & Maintenance)
 • Müstakil Evler (Homes)
 • Hastane ve Klinikler (Healthcare)
 • Mağazalar (Retail New Construction / Retail Commercial Interiors)
 • Mahalleler (Neighbourhood Development)

LEED sistemi binaları aşağıdaki 7 alt başlık altında inceleyip değerlendirir:

 1. Sürdürülebilir Arazi
 2. Su Verimliliği
 3. Enerji ve Atmosfer
 4. Malzemeler ve Kaynaklar
 5. İç Mekan Yaşam Kalitesi
 6. İnovasyon
 7. Yerel Önem Sırası

Her bir alt başlığın altında önkoşullar ve kredi tanımları vardır. Öncelikle önkoşullara uygunluk sağlanacak, daha sonra her bir kredi altındaki puanlar toplanılacaktır. Proje bu alt başlıklarda topladığı puanlara göre Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin düzeyinde ödüllendirilir.

Alınan puanların toplamına göre sertifika seviyeleri şöyledir:

Sertifikalı: 40-49 puan
Gümüş: 50-59 puan
Altın: 60-79 puan
Platin: 80-110 puan

LEED başlıkları kapsamında:

 • Toplu taşımanın ve alternatif ulaşım sistemlerinin özendirilmesi,
 • Su tasarrufu ve suyun verimli kullanılması için birtakım metotların uygulanması,
 • Tasarımın ve sistem seçiminin enerji verimliliğinin arttırılması yönünde yapılması,
 • İç hava kalitesinin arttırılması ve kontrolü,
 • İnsan sağlığına zararlı uçucu maddelerin, sigara dumanının engellenmesi ve iç ortamdan uzaklaştırılması,
 • Günışığından faydalanma gibi konular değerlendirilir ve puanlanır.
Leed Nivo Logo

NİVO İSTANBUL VE LEED SİSTEMİ

Nivo İstanbul Projesi, LEED NC (New Construction) kategorisinde LEED sertifikası hedeflemektedir. Binaların tasarım, uygulama ve işletme stratejileri LEED GOLD ve SILVER seviyeleri baz alınarak belirlenmektedir. Bu kapsamlar doğrultusunda birçok çevre ve insan dostu özellik proje süreçlerine entegre edilmiştir.

LEED Sistemi kapsamında Nivo İstanbul projesinde uygulanan, öngörülen sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden bazıları şunlardır;

Sürdürülebilir Arazi ve Lokasyon

 • Cathay Nivo İstanbul projesi alt yapısı kurulmuş bir lokasyonda bulunması ile doğaya zarar vermeden kullanıcı ve ziyaretçilerine hizmet verebilmektedir. Kompleksin tüm kullanıcıları yürüme mesafesinde bulunan toplu taşıma imkanlarından yararlanabilmekte ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatılara erişebilmektedir.
 • Bina kullanıcıları ve ziyaretçiler için yeterli miktarda güvenli bisiklet parkları oluşturulmakta, bu sayede alternatif ulaşım desteklenerek bireysel araç kullanımı azaltılırken, spor imkanları desteklenmektedir. (GOLD hedeflenen bloklar için sağlanmıştır.)
 • Alternatif ulaşımı desteklemek ve bireysel araç kullanımından kaynaklı emisyon artışını engellemek için otopark alanlarında elektrikli araç şarj istasyonları kurulmaktadır. (GOLD hedeflenen bloklar için sağlanmıştır.)
 • Peyzaj tasarımında yeşil alanlara sıklıkla yer verilmiştir. Çatı ve teras zeminlerinde açık renkli kaplama malzemelerine yer verilmiştir. Ayrıca otopark alanları büyük oranda yer altına alınarak, peyzajda otopark alanlarının neden olacağı ısı adası etkisi azaltılmıştır.

Su Verimliliği

 • Az su tüketen verimli bataryaların ve rezervuarların kullanılması ile su tüketiminde uluslararası EPA (Environmental Protection Agency) standartlarına göre %35’in üzerinde su tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.
 • Peyzaj uygulamasında bitki bio çeşitliliğine önem verilmektedir. Yerel ve az su tüketen bitkiler ile verimli sulama sistemleri tercih edilmektedir. Bu sayede, EPA (Environmental Protection Agency)’ nın belirlediği baz binaya göre peyzaj su tüketiminin % 50 oranında azaltılması hedeflenmektedir.
 • Peyzaj tasarımında bitki alanlarının yoğun olarak yer alması ve sert zeminlerde su geçirgenliği olan malzemelere yer verilmesi ile yoğun yağış anında şebekeye aktarılan su miktarı azalacak ve böylece taşmaların önüne geçilebilecektir.

Enerji Verimliliği

 • Binadaki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen uluslararası devreye alma ve test (Commissioning) prosedürlerine uygun olarak denetlenmektedir. Gerek montaj gerek kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları denetlenen sistemler bu sayede hedeflenen performans ve konfor seviyesini sağlayacak, hem de gereksiz enerji harcamasını ve dolayısıyla operasyonel maliyeti en aza indirecektir.
 • Proje kapsamında kullanılan tüm servis sistemlerinde enerji verimliliğine önem verilmiştir. Verimli aydınlatma armatürleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri kullanılarak Amerikan enerji verimliliği standardı (ASHRAE 90.1-2007) gereklilikleri ön planda tutulmuştur. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış bina sistemlerinin enerji tüketimleri, seçimi yapılan cihazların verimlilikleri üzerinden değerlendirilerek olası verimsizlikler daha tasarım aşamasında belirlenerekdüzeltilmiş ve enerji verimliliğinde optimum çözümler sağlanmıştır.
 • Projede aydınlatma hesapları için ASHRAE 90.1 2007 standardı referans alınmış olup, konut hariç tüm hacimlerde, burada belirtilen değerlerden %20 oranında iyileştirme uygulanmaktadır.
 • Bina kabuğunda kullanılan yüksek performanslı yalıtım malzemeleri ile binanın enerji ihtiyacının azaltılması hedeflenmektedir.

Malzeme ve Kaynaklar

 • Binanın inşaatı sırasında çıkan atıkların büyük bir kısmı geri dönüşüme ve/veya geri kullanıma gönderilerek atık sahasına giden miktarlar %75’e yakın oranda azaltılmaktadır. Bu kapsamda inşaat sürecinde çıkan tüm evsel atıklar ve geri dönüştürülebilir atıklar düzenli olarak takip edilmektedir.
 • Proje kapsamında Geri Dönüştürülmüş İçerikli Malzeme ve Yerel Malzeme kullanımına ağırlık verilerek kaynak tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.
 • İşletme sırasında geri dönüştürülebilir atıklar ayrı toplanarak geri dönüşüme gönderilecektir.

İç Mekan Kalitesi ve Kullanıcı Konforu

 • Konut, ticari ve sosyal alan kullanıcıları ile ziyaretçilerin konforu ve sağlığı LEED sisteminin değerlendirdiği ana öğelerdendir. Bu kapsamda binada inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılan yapı kimyasallarının (boya, astar, yapıştırıcı, macun v.s.) içeriğindeki VOC (uçucu organik zararlı bileşik) oranları uluslararası limitlere uygun seçilmektedir.
 • Bina sirkülasyon, ortak kullanım alanları ve ticari alanların havalandırma ihtiyacı, ASHRAE 62.1 standardına uyumlu olacak şekilde projeye entegre edilmektedir. Binaların içerisine verilen taze hava oranları ASHRAE 62.1 standardının üzerinde tutularak, bina kullanıcılarının sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamaları öngörülmektedir.
 • Şantiye sırasında mevcut binanın ortak alanlarının, kullanılmak üzere depolanan malzemelerin, havalandırma kanallarının korunması ve şantiyenin genel temizliğine yönelik önlemlerin alınması ile ilgili konular düzenli saha ziyaretleriyle takip edilmektedir.
 • İç mekan termal konfor tasarımı ASHRAE 55-2004 standardına uygun olacak şekilde yapılmaktadır.
 • Bina içlerindeki ortak alanlarda sigara içilmesinin yasak olmasına ek olarak binaların açıklıklarına 8 metre yakınlıkta sigara içilmesi yasaklanmaktadır. Bina girişleri ve peyzaj alanlarında ilgili uyarı levhaları ile bilgilendirmeler yapılmaktadır. Buna ek olarak bireysel kullanım alanı olan daire içlerinde sigara içilmesi halinde diğer alanlara duman ulaşmaması için uygulamada önlemler alınmaktadır ve duman sızdırmazlık ölçümleri ile daire sızdırmazlıkları test edilmektedir.
 • Konut, sosyal alanlar ve ticari birimlerin tasarımında kullanıcıların gün ışığından optimum şekilde faydalanabileceği seçimler yapılmaktadır. Ayrıca kullanıcıların manzara görüş imkanları arttırılmaktadır.